Forside
Image of businessman at airport looking at airplane taking off
Businessman at airport looking at airplane taking off
Airport Travel Business People Trip Transportation Airplane Concept

OBS - OBS - OBS

Vi laver ikke længere førstegangsundersøgelser til Class 1+3,

MEN

fortsat Class 2+LAPL+Cabin Attendant.

FERIE LUKNING: UGE 31-32-33   Flyvemedicinsk Klinik Vandel er en del af Lægehuset Vandel.


   Vi har siden start i 1991 beskæftiget os dagligt med flyvemedicinske problemstillinger, primært i forhold til Flyvevåbnet   

   men siden 1997 også inden for al civil luftfart.


   Vi er godkendt af Trafikstyrelsen i Danmark til at udføre førstegangsundersøgelser til EASA Class 2-LAPL-CA men ikke     

   længere Class 1+3. Vi laver fortsat fornyelsesundersøgelse på alle typer certifikater.

   

   Det er vores mål med disse rammer at være blandt de førende herhjemme inden for det flyvemedicinske speciale, både

   fagligt, teknologisk og ikke mindst menneskeligt. Vores højest prioritet er sikkerhed til fordel for vores kunder og

   luftfarten generelt.


Se mere om de enkelte undersøgelser herunder:

Følg os på Instagram