Gravid CL 1


Graviditet medfører som udgangspunkt uegnethed til al luftfartscertificering.

Hvis lægelig vurdering bekræfter normal graviditet, kan du certificeres indtil slutningen af 26. graviditetsuge med en multicrew begrænsning (OML) påført medical certificate.

Derfor skal du snarest ses hos flyvelægen. Blodtryk og blodpct. skal måles og urinen stixes, dette fremgår også af din vandrejournal.

Generelt om graviditet: Graviditet er naturligvis en normal fysiologisk proces, som imidlertid medfører ganske betydende anatomiske og hormonelle ændringer, og dermed øget risiko for inkapacitering ved flyvning. Den gravide pilot må også overveje de samlede effekter ved trykændringer og udsættelse for kosmisk stråling på det udviklende foster, selvom disse ikke umiddelbart udgør en flyvesikkerhedsmæssig bekymring. Der stilles mange nye krav til flyvetjeneste. De ændringer en graviditet medfører, og som vanligvis kun medfører mindre ubehag på jorden, kan under flyvetjeneste have betydende omfang.

Det betyder for dig: Certificering indtil udgangen af 26. graviditetsuge fordrer, at du som minimum gennemgår de graviditetskontroller som tilbydes her i landet, og omgående indberetter hvis der opstår problemer, som kan give anledning til tvivl om egnethed.

Du skal kontakte en flyvelæge hvis du ikke føler dig tilpas, eller hvis en af nedenstående symptomer optræder:

- unormal træthed

- svimmelhed

- kvalme eller opkastninger

 - lav blodprocent

- blod eller protein i urinen

- højt blodtryk

- urinvejsinfektion eller mavesmerter

 - blødning

Raskmelding: Tidligst 6 uger efter fødslen kan du recertificeres hos en flyvelæge, hvis alt er veloverstået. Blodtryk, blodprocent og urin tjekkes igen.

 

Regelsæt fra EASA Part Med AMC1 MED.B.045 Litra b: A pregnant licence holder may be assessed as fit with an OML during the first 26 weeks of gestation following review of the obstetric evaluation by the AeMC or AME who should inform the medical assessor of the licensing authority. The AeMC or AME should provide written advice to the applicant and the supervising physician regarding potentially significant complications of pregnancy.