Vær at vide

Vigtig at vide før den flyvemedicinske undersøgelseVores flyvemedicinske undersøgelse består af flere dele:


1.   Psykologisk vurdering som krævet af EASA (hos vores psykolog Stine Moldt, Århus)


2.   En flyvemedicinsk generel vurdering af helbred ved en af vores godkendte class 1-flyvelæger med indsigt i   

      certifikatansøgerens forhistorie. Udskriv derfor gerne fra dit Sundhed.dk tidligere sygdomme og medtag en

      liste over tidligere og evt. aktuel medicinforbrug. Ligeledes er det nu et krav at vi får en kopi af hele journalen

      fra din egen læge. 


3.   En øjenlægeattest fra en godkendt speciallæge i øjensygdomme. Såfremt du anvender kontaktlinser, skal

      du af hensyn til synsprøven ikke tage disse på forud for undersøgelsen, men medbringe dem, idet synet skal

      undersøges både med og uden linser/briller. Husk også at medbringe kopi af brillerecept/kontaktlinserecept

      fra din øjenlæge/optiker. 


4.   En øre/næse/hals-speciallægeattest, inklusiv historik samt et audiogram og øretrykmåling (bliver lavet på       

      undersøgelsesdagen her).


5.   Når resultaterne af disse undersøgelser foreligger kan vores Chef for AeMC Georg Aagaard foretage det

      samlede skøn og udstede dit første Class 1 (frafikflyver) eller Class 3  (flyveleder) Medical Certificate.

      Dette forudsat at der i øvrigt ikke er helbredsmæssige forhold til hinder herfor (jvf. EASA Part Med og

      Part ATCO MED).

      Det skal bemærkes, at alle godkendte flyvelæger kan lave førstegangsudstedelse til Class 2, LAPL samt CC.

 

Der er altså ikke nogen unødvendig venten på en godkendelse. Det skal dog bemærkes, at speciallægeattester

fra andre specialer kan være nødvendige, hvis man fejler/har fejlet noget, der rejser tvivl om man opfylder alle

kravene i EASAs Part MED. Psykiske problemer fordrer således ofte en ekstra speciallægeundersøgelse.

Behovet herfor vil flyvelægen forventelig allerede ret tidligt i forløbet kunne afgøre ud fra den psykologiske rapport.


Punkterne 2, 4 og 5 foregår altid hos os i Vandel - mens man kan få foretaget pkt. 3  øjenlægeundersøgelsen i   

Billund eller København. Totalprisen bliver dog ved sidstnævnte lidt højere.


Tidsbestilling foregår dagligt på tlf. 7588 5591 i tidsrummet 09.00 - 12.00.Dokumentet er i pdf.format og skal printes ud og medbringes i udfyldt stand til undersøgelsen.

For at læse og printe pdf-filer, skal du have en Adobe Reader. Du kan hente en gratis Adobe Reader på Adobes hjemmeside.

OBS det udfyldte skema skal printes ud og sendes eller medbringes til undersøgelsen.

Det kan ikke indsendes elektronisk.


Til undersøgelsen skal du endvidere medbringe:


                               1) Kopi af din journal fra egen læge (ved alle førstegangsudstedelser)

                                   Du kan udskrive et brev til din egen læge          som du kan medbringe.

                               

                               2) Briller og kontaktlinser. Gerne med en angivelse af styrken.


                               3) Udskrift fra Sundhed.dk eller medbringe Nemid så vi sammen kan tilgå Sundhed.dk