Vær at vide
Airport Travel Business People Trip Transportation Airplane Concept

Vigtig at vide før den flyvemedicinske undersøgelse

OBS! Dokumentet er i pdf. format og skal printes ud og medbringes i udfyldt stand til undersgøelsen. Det kan ikke sendes elektronisk.


For at læse og printe pdf-filer, skal du have en Adope Reader. Du kan hente en gratis på Adobes hjemmeside.


Vi overholder EU's databeskyttelsesforordning. Du kan se vores politik på linket herunder:

Vores flyvemedicinske undersøgelse består af flere dele:


 • Forundersøgelse hvis omfang afhænger af hvilket type certificat det drejser sig om. Typisk blodprøve, urinprøve, EKG eller høreprøve. Undersøgelsen foretages af vores dygtige sundhedsgaglige personale.
 • En flyvemedicinsk generel vurdering af dit helbred ved en af vores godkendte class 1-flyvelæger med indsigt i certifikatansøgerens forhistorie. Du skal til undersøgelsen medbringe:
  • Udfyldt ansøgningsskema. Du finder links til det rigtige skema nedenfor på siden her. 
  • Har du siden sidste undersøgelse været på sygehus eller lignende, bedes du medbringe udskrift af Sundhed.dk eller journalkopi fra sygehuset. Ligeledes er det nu et krav at vi får kopi af journalen fra din egen læge siden sidste undersøgelse. Du kan udskrive et brev til egen læge                som du kan anvende.
  • Briller og kontaktlinser. Gerne med en angivelse af styrken.
  • Billedlegitimation
 • Når resultaterne af alle undersøgelser foreligger kan flyvelægen vurdere om du opfylder helbredskravene til det givne certifikat i forhold til  EASA Part MED / Part ATCO.MED. Er det tilfældet udskrives en helbredsgodkendelse (medical Certificate).


Der er altså ikke nogen unødvendig venten på en godkendelse. Det skal dog bemærkes, at speciallægeatteter fra andre specialer kan være nødvendige, hvis man fejer/har fejlset noget , der rejser tvivl om man opfylder alle kravene i EASA Part MED / ATCO.MED. Psykiske  problemmer fordrer således ofte enn ekstra speciallægeundersøgelse. Behovet herfor vil flyvelæge forventelig allerede ret tidligt i forløbet kunne afgøre. Tidsbestilling foregår dagligt på tlf. 7588 5591 i tidsrummet 09.00 - 12.00