Briller

Briller

Nær- og langsynethed og/eller bygningsfejl er ingen hindring for certificering, forudsat at brydningsfejlen ligger inden for visse grænser og kan korrigeres til normalt syn med briller/kontaktlinser. I visse situationer kræves konsultation hos en af luftfartsmyndigheden godkendt øjenlæge.

Mono-, bi-, tri- og multifokale briller accepteres - sidstnævnte tolereres i reglen godt, men kræver ofte 2-3 ugers tilvænning.