Cabin Crew

Cabin Crew Medical Licence

Alle indehavere af et Cabin Crew Licence skal være helbredsmæssig godkendt. Dette specielt i forhold til fysisk og psykisk at kunne kunne håndtere sikkerheden i cabinen under enhver omstændighed.

Kravene er bskrevet i EASA Part-MED under subpart C section 1+2+3. Se følgende link:

Som dokumentation for helbredsmæssig godkendelse udleveres efter undersøgelse et Medical Certificalte der skal opbevares sammen med certificatet og kunne fremvises ved kontrol.

Gyldigheden af den helbredsmæssige  godkendelsen er 5 år uafhængig af alder.