Gravid LAPL


Graviditet medfører som udgangspunkt uegnethed til flyvning. Hvis lægelig vurdering bekræfter normal graviditet, kan du certificeres indtil slutningen af 26. graviditetsuge.

 

Generelt om graviditet: Graviditet er naturligvis en normal fysiologisk proces, som imidlertid medfører ganske betydende anatomiske og hormonelle ændringer, og dermed øget risiko for inkapacitering ved flyvning. Den gravide pilot må også overveje de samlede effekter ved trykændringer og udsættelse for kosmisk stråling på det udviklende foster, selvom disse ikke umiddelbart udgør en flyvesikkerhedsmæssig bekymring. Der stilles mange nye krav til flyvetjeneste. De ændringer en graviditet medfører, og som vanligvis kun medfører mindre ubehag på jorden, kan under flyvetjeneste have betydende omfang.

 

Det betyder for dig: Certificering indtil udgangen af 26. graviditetsuge fordrer, at du følger de normale graviditetsundersøgelser der tilbydes i Danmark, og omgående indberetter hvis der opstår problemer, som kan give anledning til tvivl om egnethed.

 

Du skal kontakte en flyvelæge hvis du ikke føler dig tilpas, eller hvis en af nedenstående symptomer optræder:

- unormal træthed

- svimmelhed

- kvalme eller opkastninger

- lav blodprocent

- blod eller protein i urinen

- højt blodtryk

- urinvejsinfektion eller mavesmerter

- blødning

 

Raskmelding: Tidligst 6 uger efter fødslen kan du recertificeres hos flyvelægen, hvis alt er veloverstået. Blodtryk, blodprocent og urin tjekkes igen.

  

Regelsæt fra EASA Part Med: Pregnancy Holders of a LAPL medical certificate should only exercise the privileges of their licences until the end of the 26th week of gestation under routine antenatal care.