ATCO

Air Trafic Controle Medical Licence

Alle flyveledere skal forud for tjeneste være helbredsmæssig godkendt. Kravnee hertil er angivet i EASA Part ATCO MED der kan læses på følgende link:

Gyldigheden kan ses i følgende skema:

Medical Certificate

Class 3

Gyldighed

under 40 år :  24 måneder


over 40 år :    12 måneder

Fornyelsesundersøgelsen, der kan foregå ved enhver godkendt flyvelæge (AME) kan tideligst ske fra 45 dage før udløbsdato hvis denne dato skal bebeholdes.