Gravid ATCO


Hvis lægelig vurdering bekræfter normal graviditet, kan du certificeres indtil slutningen af 34. graviditetsuge.

Derfor skal du snarest ses hos en flyvelæge. Blodtryk og blodpct. skal måles og urinen stixes, dette fremgår også af din vandrejournal.

Certificering indtil udgangen af 26. graviditetsuge fordrer, at du følger de graviditetskontroller der tilbydes her i Danmark og omgående indberetter hvis der opstår problemer, som kan give anledning til tvivl om egnethed.

Du skal kontakte flyvelægen hvis du ikke føler dig tilpas, eller hvis en af nedenstående symptomer optræder:

- unormal træthed

- svimmelhed

- kvalme eller opkastninger

- lav blodprocent

- blod eller protein i urinen

- højt blodtryk

- urinvejsinfektion eller mavesmerter

- blødning

 

Raskmelding: Tidligst 6 uger efter fødslen kan du recertificeres hos en flyvelæge, hvis alt er veloverstået. Blodtryk, blodprocent og urin tjekkes igen.

 

Regelsæt fra EASA Part ATCO Med: A pregnant licence holder may be assessed as fit during the first 34 weeks of gestation provided obstetric evaluation continuously indicates a normal pregnancy. The AeMC or AME or the licensing authority should provide written advice to the applicant and the supervising physician regarding potentially significant complications of pregnancy which may negatively influence the safe exercise of the privileges of the licence.