Astma

Astma

Allerede certificerede piloter kan få lov til at flyve med restriktioner, såfremt deres astma er velbehandlet på binyrebarkhormen som inhalation. Tilfælde med sværere astma er uforenelig med luftfarts certificering.