Covid


   Covid-19:


      Den stigende smittet har medført stigende behov for klarmelding/raskmelding. Reglerne herfor er som følger:


     1. Enhver raskmelding skal ske efter kontakt med AME (flyvelæge)

     2. Har sygdommen været asymptomatisk, dvs. positiv PCR test og ingen symptomer på sygdom, kan 

         raskmelding eventuelt ske ved telefonisk efter 7 dage forudsat følgende er opfyldt:

          a. Ansøgere skal være vaccineret mindst 2 gange med vaccine godkendt af EMA.

          b. Såfremt der flyves i multipilot cockpit, må kun den ene af de tjenstgørende piloter være godkendt i

              henhold til nærværende.

          c. Gælder ikke for singlepilot kommercial flyvning eller for flyvning med kun en CC.

      3. Har sygdommen været med lette sygptomer og ikke indlæggelse på sygehus gælder følgende:

          a. Tidligst 7 dage efter symptomfrihed (for praktiske formål er smagsforstyrrelse ikke inkluderet, da 

              smagsforstyrrelse kan vedvare i måneder efter overstået sygdom, medens fatigue-symptomer, feber,

              kortåndethed og lugtesans skal være restitueret), uden fornyet PCRtest men altid med vurdering af psykisk

              tilstand.
              Og
         b. Tidligst 14 dage efter første positive test eller symptomers fremkomst.
              Og

         c.  Hvis der har været åndedrætssymptomer:
              - Efter kontrol-CT/røntgenoptagelse af lunger, hvor der IKKE findes følger af lungebetændelse.
             Og
         d. Undersøgelse hos AME / evt. via telefon.

       4. Har sygdommen medført indlæægelse på sygehus for behandling gælder følgende:
          a. Raskmelding kan kun ske i et flyvemedicinsk center og kun efter gennemførelse af klinisk undersøgelse,

              lungefunktionstest, kontrol-CT-røntgenoptagelse af lunger, almindelig neurologisk screening (dog ikke

              obligatorisk hos specialist, hjerteundersøgelse inklusive obligatorisk arbejds-EKG (hvor effekt på Bruce

              4 /10 METs skal opnås, og blodets iltmætning måles under arbejde).
          b. Desuden skal psykisk helbred beskrives og selvfølgelig være tilfredsstillende.
          c. Der raskmeldes som udgangspunkt for kortere tid (TML) og kræves fornyet vurdering i AeMC efter 

              genoptagelse af flyvning.