Flight Crew

Flight Crew Medical Licence

Alle indehavere  af flyvelicens skal være helbredsmæssigt godkendt. Reglerne herfor er defineret i EASA Part Medical for at sikre ensartede europædiske helbredskrav.. Se følgende link:


Som dokumentation for helbredsmæssig godkendelse udleveres et Medical Certificate der skal opbevares sammen med certificatet og kunne fremvises ved kontrol.

Gyldigheden af godkendelsen fremgår af følgende tabel:

Medical Certificate

Class 1

Class 1

Class 2

LAPL


Single pilot air transport operations carrying passengers

Other commercial operationsGyldighed

Under 40 år: 12 måneder

Under 60 år:     12 måneder

Under 40 år:     60 måneder

Under 40 år:     60 måneder


Over 40 år : 6 måneder

Over 60 år:         6 måneder

40-49 år:           24 måneder

Over 40 år:       24 måneder
over 50 år :       12 måneder


Fornyelsesundersøgelse kan ske fra 45 dage før udløbsdato, såfremt denne dato skal bebeholdes. Undersøgelser der ske uden for denne periode giver en ny udløbsdato der er 6/12 måneder efter undersøgelsesdagen.