ADHD

ADHD / ADD

Som hovedregel er ADHD uforenelig med luftfartscertificering (alle klasser), men sagen kan vurderes i individuelle tilfælde.
Det kræver at ansøger har gennemgået et psykiatrisk vurdering og en neuropsykologisk undersøgelse. Der skal foreligge specialistvurdering som konkluderer fravær af persisterende kognitive svigt, betydende uopmærksomhed, adfærdsforstyrrelse eller kontinuerlig brug af centralstimulerende medikamenter. Det skal med høj grad af sikkerhed kunne vurderes, at adfærdsforstyrrelse ( dyssocial eller aggressiv adfærd, udadreagerende adfærd, manglende impulskontrol eller anden

forstyrrelse ) ikke vil påvirke arbejdet i cockpittet og dermed flyvesikkerheden.