Gravid CA

Graviditet medfører som udgangspunkt uegnethed til flyvning. Hvis lægelig vurdering bekræfter normal graviditet, kan du certificeres indtil slutningen af 16. graviditetsuge.

Derfor skal du snarest ses hos en flyvelæge, hvor det skal vurderes, om du skal have en multicrew begrænsning på dit medical certificate. Blodtryk og blodpct. skal måles og urinen stixes, dette fremgår også af din vandrejournal.

Generelt om graviditet: Graviditet er naturligvis en normal fysiologisk proces, som imidlertid medfører ganske betydende anatomiske og hormonelle ændringer, og dermed øget risiko for inkapacitering ved flyvning. Den gravide pilot må også overveje de samlede effekter ved trykændringer og udsættelse for kosmisk stråling på det udviklende foster, selvom disse ikke umiddelbart udgør en flyvesikkerhedsmæssig bekymring. Der stilles mange nye krav til flyvetjeneste. De ændringer en graviditet medfører, og som vanligvis kun medfører mindre ubehag på jorden, kan under flyvetjeneste have betydende omfang.

Det betyder for dig: Certificering indtil udgangen af 16. graviditetsuge fordrer, at du følger de graviditetskontroller der tilbydes her i Danmark, og omgående indberetter hvis der opstår problemer, som kan give anledning til tvivl om egnethed.

Du skal kontakte en flyvelæge hvis du ikke føler dig tilpas, eller hvis en af nedenstående symptomer optræder:

- unormal træthed

- svimmelhed

- kvalme eller opkastninger

- lav blodprocent

- blod eller protein i urinen

- højt blodtryk

- urinvejsinfektion eller mavesmerter

- blødning

 

Raskmelding: Tidligst 6 uger efter fødslen kan du recertificeres hos en flyvelæge, hvis alt er veloverstået. Blodtryk, blodprocent og urin tjekkes igen.

Regelsæt fra EASA Part Med AMC9 MED.C.025 Litra b: A pregnant cabin crew member may be assessed as fit only during the first 16 weeks of gestation following review of the obstetric evaluation by the AME or OHMP. A limitation not to perform duties as single cabin crew member should be considered. The AME or OHMP should provide written advice to the cabin crew member and supervising physician regarding potentially significant complications of pregnancy resulting from flying duties.